För utställare

You are here

Förstärk ditt företags synlighet och image på Fältdagen

Fältdagen är växtodlingens ledande nationella utställning för professionella växtodlare.

  • I synnerhet professionella växtodlare beaktas vid evenemanget.
  • På Fältdagen diskuteras aktuella frågor, som hantering av risker i växtodlingen.
  • Evenemanget erbjuder rikligt med kundkontakter.

Kunderna kommer för att skaffa kunskap och träffa människor med liknande intressen.

Mat- och kaffebiljetter -Priserna är lite förmånligare, tills 21.6.2018
Man kan beställas via elektroniska beställningsblanketten på: 

 

Anmälning är redan i gång!

Bekanta dig med vårt utställningsområde och anmäl dig till sommarens ledande utställning för professionella växtodlare.